XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Zajkibocsátási határérték megállapítása üzemi vagy szabadidős zajforrásra NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Környezeti zajt előidéző üzemi (termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt telephely, gép, berendezés, járműhasználat, rakodás) vagy szabadidős (kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, előbbi célú tevékenység, előbbi célra használt berendezés, gép) zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. A kérelmet az Építésügyi Osztályra kell benyújtani.

Szabadidős zajforrás létesítését az üzemeltetés tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése zajbírság kiszabását vonja maga után!

 

Általános információk:

Környezeti zajt előidéző üzemi (termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt telephely, gép, berendezés, járműhasználat, rakodás) vagy szabadidős (kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, előbbi célú tevékenység, előbbi célra használt berendezés, gép) zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.

A lakóépületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre (különösen felvonókra, kazánokra, szivattyúkra, szellőző- és klímaberendezésekre - ide értve az egyedi klímaberendezéseket is, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezésekre) az üzemi zajforrásokra előírt zajhatárértékeket kell alkalmazni.

A zajvédelem helyi szabályairól szóló 8/2013. (III. 26.) 3. § (1) bekezdése alapján szabadidős zajforrás létesítését az üzemeltetés tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni. A bejelentés zaj elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásnak minősül, ezért elmulasztása vagy késedelmes teljesítése zajbírság kiszabását vonja maga után!

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

Szabadidős zajforrás esetén - az üzemeltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal benyújtott - a határérték megállapítása iránti kérelem megfelel a zajforrás üzemeltetésének bejelentésére is, ezért ilyen esetben külön bejelentés nem szükséges.

Eljárási illeték:

5.000 Ft

Az eljárás menete:

  • a kérelem benyújtása,
  • az ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról,
  • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás,
  • döntés (határérték megállapítása).

Vonatkozó jogszabályok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8/2013. (III. 26.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet a zajvédelem helyi szabályairól

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!