XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. december 7. Ambrus, Ambrózia

Közterületi zeneszolgáltatás engedélyezése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A kerületben megrendezésre kerülő közterületi rendezvények során zeneszolgáltatást végezni csak jegyzői engedély alapján szabad.

Általános információk:

A 8/2013. (III. 26.) XIII. kerületi önkrományzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján

 • a nappali (06 és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint
 • az éjszakai (22 és 06 óra közötti) időszakban bármilyen időtartamú közterületi rendezvény keretében történő élőzene- vagy műsorszolgáltatáshoz a jegyző engedélye szükséges.

Az engedély iránti kérelmet az Építésügyi Osztályra kell benyújtani, a rendezvény tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Írásbeli kérelem, melynek tartalmazni a kell, illetve ahhoz mellékelni kell

 • az üzemeltető nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét,
 • az üzemeltetni kívánt zajforrásmegnevezését, rövid leírását, működési idejét,
 • helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad és a hangszórók elhelyezését, valamint a zajforrás hatásterületét,
 • azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható kibocsátásá, illetve a hatásterületen várható zajterhelés,
 • a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati megállapodást, vagy az erre irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumot,
 • többnapos, vagy az éjszakai időszakban (22 és 06 óra között) is tartó rendezvény esetén a várható zajkibocsátásról és zajterhelésről készített zajvédelmi szakértői véleményt.

Amennyiben a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az üzemeltetni kívánt zajforrásból származó zaj a környéken élők nyugalmát, vagy a zajforrás hatásterületén lévő intézmények működését indokolatlanul zavarná, akkor az engedélyben a zajforrás üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére vonatkozó korlátozás írható elő, vagy az engedély megadása megtagadható.

Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetésének engedélyezésével egyidejűleg a rendezvény szervezője részére műszeres zajmérésen alapuló szakvélemény utólagos benyújtása is előírható.

Eljárási illeték:

3.000 Ft

Az eljárás menete:

 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás,
 • döntés (határozathozatal),
 • indokolt esetben a rendezvény zajkibocsátásának ellenőrzése.

Vonatkozó jogszabályok:

A közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról 23/2008. (IX. 15.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon: 452-41-00 / 5054-es mellék

E-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!