XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

Partnerségi egyeztetés NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos hírek

Tisztelt Érdeklődő!

A csatolt mellékletben foglaltakkal tájékoztatjuk, hogy a Kerületi Építési Szabályzat (19/2016. (XI.15.) Ö.K: rendelet) módosításra kerül az elmúlt hónapban beszerzett észrevételek alapján. A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A § (4) bekezdése szerint az előzetes tájékoztatásokkal kapcsolatosan a közzétételtől számított 8 napon belül küldhető e-mailen észrevétel.

Tájékoztatom, hogy a módosítási szándékát a Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal előcsarnokában kifüggesztett tervlapokon és rendelettervezetben is követhetőek. Az észrevételeket a foepitesz@bp13.hu e-mail címen várjuk.

Főépítészi Iroda

Közzétéve: 2017. április 28-án

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályai

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2017. (II.9.) Ö.K. számú határozatával a teljeskörű nyílvánosság biztosítása, a közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 29. §-ában és a 29/A. §-ában előírtak teljesítése érdekében a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályait az alábbiak szerint határozza meg:


I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1. A partnerek lehetnek:
a) a kerület lakosai,
b) az önkormányzat közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
c) az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
d) az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,
e) az önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak,
f) az építész- és mérnök kamara budapesti és az iparkamara helyi szervezetei,
g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek helyi szervezetei.

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

1. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében a kerületi honlapon külön tárhelyet biztosít, melyre a Polgármester az értelemzéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a véleményezendő dokumentumról és az egyeztetési eljárás módjától függően a mellékletben meghatározott egyeztetési szakaszokban, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé:
a) az önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu),
b) a Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen elhelyezett és az Ügyfélszolgálatán lévő hirdetőtáblán,
c) az önkormányzat lapjában (XIII. kerületi HIRNÖK)
d) lakossági fórumon.
2. A Korm.r. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzat értesítése postai, vagy digitális úton történik, elektronikus adathordozón (CD) megküldve a véleményezendő dokumentumot, külön erre vonatkozó kérés esetén az anyag megküldhető papír alapon is.

III. A partnerek javaslatai, észrevételei, véleményei közlésének módja:

1. A javaslatokat, véleményeket a tájékoztatóban meghatározott határidőig minden esetben írásban (elektronikus levélben) kell – a Főépítészen keresztül – a Polgármesterhez eljuttatni, az alábbi elérhetőségen keresztül:
a) foepitesz@bp13.hu
b) Postai úton a Hivatal címére (1139 Budapest, Béke tér 1.) a Főépítésznek címezve.
2. Az eljárás szempontjából a véleményezésre rendelkezésre álló határidő kezdete az információk honlapon történő megjelenését, postai kézbesítés esetén a postai kézbesítés igazolt napját követő nap.

IV. A partnerek javaslatai, észrevételei, véleményei dokumentálásának és nyilvántartásának módja:

1. A beérkezett véleményeket a Főépítész nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül beérkezett véleményeket nem kell figyelembevenni.

V. Az elfogadott javaslatok, vélemények dokumentálása és nyilvántartásuk rendje:

1. Az elfogadott véleményeket a Főépítész nyilvántartásba veszi.
2. Az elfogadott véleményeket tartalmazó táblázatot a Főépítész feltölti a II.1. pontban megjelölt tárhelyre, és erről felhívást tesz közzé a az II.1. a)-c) pontban megjelöltek szerint.

VI. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje:

1. A véleményeket tartalmazó táblázatot a Főépítész megküldi a fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki javaslatot készít a Főépítész részére.
2. A tervező szakmai javaslatait és a Főépítész összegzését és indoklással ellátott szakmai javaslatát a Polgármester terjeszti a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé.
3. Az el nem fogadott vélemények, javaslatok indoklását tartalmazó táblázatot a Főépítész feltölti a II.1. pontban megjelölt tárhelyre, és erről felhívást tesz közzé a az II.1. a)-c) pontban megjelöltek szerint.

VII. Az elfogadott koncepció, stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:

1. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, továbbá a településrendezési eszköz jóváhagyását követően a Főépítész gondoskodik azok közzétételéről az önkormányzat honlapján, az elfogadást követő 15 napon belül, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé:
a) a kerületi hivatalos honlap főoldalán (www.budapest13.hu),
b) a Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és az Ügyfélszolgálatán lévő hirdetőtáblán,
c) a kerületi újságban (XIII. kerületi HIRNÖK).

VIII. A szabályok hatályossága:

1. A partnerségi egyeztetési szabályok Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat működési területét érintő koncepcióra, stratégiára, településképi arculati kézikönyvre, településképi rendeletre és településrendezési eszközre alkalmazandó 2017. február 10. napjától.

Jóváhagyva a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (II.9.) Ö.K. határozatával.