XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 28. Vencel, Salamon

Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötéséhez

 

Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

  • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
  • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével..

Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni.

Az önkormányzat által meghatározott díj 16.510 Ft.

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése (azonos neműek esetén, lakóhelytől függetlenül):

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

  • a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése
  • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonat

Külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának, vagy  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez:

Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse meg  anyakönyvvezetőinket, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan ad tájékoztatást.

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez

Aki külföldön kíván házasságot kötni és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 2013 március 1. óta nem állít ki tanúsítványt.


Ügyintézéshez időpontfoglalás, valamint információ kérhető a 452 43 50 telefonszámon.

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!