XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 28. Vencel, Salamon

Közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos hatósági eljárás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Aki a közösségi együttélés helyi rendeletben meghatározott szabályait megsérti, közigazgatási bírsággal sújtható.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos hatósági eljárás

 

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a magatartás (tevés vagy mulasztás), amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, továbbá amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, de sérti vagy veszélyezteti a kerület közrendjét, köztisztaságát, településképét, egyéb értékeit, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit.

A hatáskör gyakorlója: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki a XIII. kerület közigazgatási területén a rendeletben meghatározott szabályszegés valamelyikét elkövetik.

Az eljárás a közterület-felügyelők, hatóságok ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján hivatalból indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a bejelentő nevét és elérhetőségét
 • a szabályszegő nevét, címét /székhelyét
 • a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását
 • a bizonyítási eszközök megjelölését (pl. tanúk nevét, címét)
 • a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

 

Illeték, szolgáltatási díj: nincs

Ügyintézési határidő: 21 nap

Vonatkozó jogszabályok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.19.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Szankció:

 • közigazgatási bírság (maximális mértéke tényállásonként és jogalanyonként eltérő)
 • helyszíni bírság (maximális mértéke: 50.000 Ft)

A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot a közléstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

A közigazgatási bírság az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Budapest XIII. ker. Önkormányzat 11784009-15513003 számú bankszámlájára is átutalható.

Jogorvoslat:

A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) címzett kereseti kérelemmel, melyet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat jegyzőjéhez (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A felet az eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely azt jelenti, hogy mentesül az illeték előzetes megfizetése alól és az illetéket az köteles megfizetni, akit a bíróság erre kötelez. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

 

Végrehajtás:

 • Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtása
 • Letiltás
 • Közérdekű munka

Fizetési kedvezmények:

A fizetési kötelezettség határidejének lejárta előtt kezdeményezhető részletfizetési vagy halasztási kérelem.

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!