XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Külföldön történt anyakönyvi események anyakönyveztetése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Külföldön történt születést, házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, halálesetet bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthetik.  

Külföldi lakóhellyel  rendelkező magyar állampolgár anyakönyvi eseményeinek  anyakönyvezését a külföldi lakóhelye szerint illetékes konzulnál is kezdeményezheti.

Születés

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata, vagy az apai elismerő nyilatkozat
 • a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
 • nagykorú kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél)

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához.

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja a Kormányhivatalhoz. 

Házasság

Ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok, az anyakönyvezéshez szükséges:

 • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat),
 • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
 • a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
 • a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.


Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmánya (útlevél).

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja a Kormányhivatalhoz.


Bejegyzett élettársi kapcsolat

Külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyveztetése ügyében kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!


Haláleset

Az eljárást a hozzátartozó (házastárs, gyermek) kezdeményezi, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja a Kormányhivatalhoz.

 

Ügyintézéshez időpontfoglalás, valamint információ kérhető a 452 43 51 telefonszámon.

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!