XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó eltartási szerződés jóváhagyása NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Önkormányzati tulajdonú lakás esetén kérelmezni kell tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, amennyiben tartási szerződést kíván kötni az ingatlan bérlője és az őt gondozó személy. A kérelmező az önkormányzati lakás bérlője, s feltétel, hogy más személy ne legyen ugyanarra a címre bejelentve.

Tartási szerződés megkötését megelőzően tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni, amennyiben az eltartott önkormányzati bérlakásban él.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogviszonyának folytatása céljából kötött tartási szerződés megkötése esetén szükséges ilyen kérelem.

A saját tulajdonú lakásokkal kapcsolatos szerződésekhez a hozzájárulás nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.

A jóváhagyó nyilatkozat általános feltételei:

 • a kérelmező jogszerű bérlője az önkormányzati tulajdonban lévő lakásnak
 • a lakásba a kérelmezőn kívül más személy nincs bejelentve
 • nincs érvényes tartási szerződése, nincs a lakás bérleti jogviszonyának folytatására jogosult más személy
 • tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozója nincs
 • egészségi állapota folyamatos gondozást, ápolást igényel, melyet a család(házi)orvos igazol
 • a leendő eltartó rendelkezik olyan, igazolt havi nettó jövedelemmel, amely saját maga és az eltartott megélhetési költségeit (létfenntartás, rezsi, stb.) fedezi. (A mindenkori minimálbér legalább kétszerese az elvárt jövedelem.)

A tartási szerződés esetén lehet szó együtt lakásról és nem együtt lakásról is.

A leendő eltartó szerződésben rögzített általános kötelezettségei:

 • napi háromszori étkeztetés biztosítása (melyből legalább egy meleg étel)
 • bevásárlás (ennek részeként a gyógyszer felíratása és kiváltása
 • igény szerint a közlekedésben (séta, szükségszerű utazás) való segítség
 • takarítás
 • mosás
 • szükség estén ápolás
 • kórházban tartózkodás esetén a rendszeres látogatás, gondoskodás
 • az eltartott ügyeinek intézése
 • annak biztosítása, hogy az eltartott a teljes nyugdíjával szabadon rendelkezhet
 • elhalálozása esetén az illendő eltemettetés

A lakásbérleti jogviszony folytatásának további feltétele, hogy a tartás legalább egy évig teljesüljön. A kezdő időpont az önkormányzat által jóváhagyott – záradékolt – tartási szerződés dátumától számítandó.

Az önkormányzat a tartási szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésére jogosult, az eltartott és az eltartó az ellenőrzés lehetőségét köteles biztosítani.

Szükséges dokumentumok:

 • a lakás kiutaló határozata (másolatban – az eredeti bemutatása mellett)
 • a lakásbérleti szerződés (másolatban – az eredeti bemutatása mellett )
 • tárgyévre vonatkozó, havi nyugdíjösszeget megállapító értesítés (másolatban – az eredeti bemutatása mellett)
 • leendő eltartó utolsó hat havi nettó jövedelméről igazolás (eredeti példány)
 • tartási szerződés (öt eredeti példány) (Ha ügyvéd készíti, tanú nem szükséges, ha nem ügyvéd készíti: két tanú, akik a szerződő felek aláírásának eredetiségét és nem a szerződés tartalmát tanúsítják.)

Bemutatandó iratok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóigazolvány
 • TAJ-kártya

Jogszabályok:

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!