XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Ügyfélszolgálat NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Az Ügyfélszolgálat a hét minden napján az önkormányzat és a hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást nyújt.

Átveszi a beadványokat és kérelmeket.

Az ügyfélszolgálat feladatai:

- általános információ szolgáltatás,
- kérelmek és beadványok átvétele,
- zöldszámon érkezett bejelentések kezelése,
- értékcikkek árusítása,
- bejelentkezések felvétele tisztségviselők fogadóóráira,
- azonnal vagy rövid határidővel intézhető hatósági és nem hatósági ügyek intézése,
- "Jegyzői igazolás" kiadása: ld. tájékoztató és letölthető nyomtatványt.

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Államkincstár által nyújtott lakáscélú állami támogatások megfelelőségéhez szükséges „Jegyzői igazolás”-t az Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálatán adjuk ki.

Előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.

A nyomtatványon a XIII. kerületben lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező személyeket kell feltüntetni. Az igazolás kiadásához szükséges dokumentumok listája megtalálható a nyomtatvány tájékoztatójában is. Kérjük, hogy az adás-vételiszerződést másolatban, a többi dokumentumot eredetiben hozzák magukkal.

Szükséges dokumentumok:

  • Hiteligénylő azonosítására szolgáló érvényes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • 3 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat
  • A gyermekek születési anyakönyvi kivonata és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány
  • A gyermekek jogállására (gyermek elhelyezésére) vonatkozó esetleges hatósági, bírósági határozatok, jogerős bírósági ítélet.
  • A 16 éven felüli gyermekek iskolalátogatási igazolása
  • Egyéb eltartottra vonatkozó igény esetén társadalombiztosítási, illetve orvosi igazolást.
  • A vásárolni, vagy építeni kívánt tulajdonról adásvételi szerződés-másolat (építésnél tervről is, a lakás mennyi szobaszámból áll?)
  • Amennyiben élettársak, a lakóhelyről két tanúval kötelesek igazolni az együttélés tényét
  • Az igazolás kiadása illetékköteles. Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény (Itv) melléklete XXI. fejezetének 1. pontja szerinti eljárási illetéket kell megfizetni.
  • 3000,-  Ft illetékbélyeg