XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Köztemetés NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről.

Jogosultak köre

ha
nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik
ügyintézési határidő
a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül
Eljárás menete

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].

„20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint. „

Amennyiben a megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetést elrendelő önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.
csatolandó mellékletek
A kérelmet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.
család előző havi nettó jövedelem igazolása
Ügyet intéző szervezeti egység

I. fokon döntés hozó szerv: a Polgármester  nevében a Szociális és Köznevelési Osztály
Ügyintéző: Takács Jánosné 18. szoba 452-4148
II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról 48. §
63/2006. (III. 27.) kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 34. §


A Szociális Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu Osztályvezető neve: Karácsonyi Magdolna; fogadóóra: hétfő 13:30-18:00 (32. szoba) (1) 452-4100, (1) 452-4300 Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!

Letölthető dokumentumok