XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Települési támogatás - Egészségi állapot megőrzésére - közgyógy ellátásra jogosultak részére NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki.

 

Ügyleírás:

Települési támogatás

az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulásként közgyógyellátásra jogosultak részére

Jogosultsági feltételek:

közgyógyellátási igazolványra jogosult és

a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki , mert

a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét ( havi 12 000 Ft.)

 

háziorvos/kezelőorvos által felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetőek.

Hatáskör:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

Illetékesség:

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és  életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

Az eljárás kérelemre indul. Hivatalból - különösen szociális intézmények, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható.

 

A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Kérelem benyújtható:

Folyamatosan egész évben

 

Személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.30

péntek: 8.00 - 11.30

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 - 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30

péntek: 8.00  – 14.00

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

 

Elektronikusan,szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

Szükséges okiratok:

közgyógyellátási igazolvány vagy a jogosultságot megállapító határozat másolata,

a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

Ügyintézés határideje és díja

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

  • · a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  • · a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
  • · a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  • · a szakhatóság eljárásának időtartama,
  • · az eljárás felfüggesztésének időtartama,
    • · a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2004. évi CXL. törvény  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Egyéb fontos tudnivalók

A települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. ( 28 500 Ft.)

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

dokumentum

letölthető formanyomtatvány